مرکز تماس

نیاز امروزی سازمان ها به ارتباط نزدیک و پیوسته با مشتریان خود، همزمان با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و کامپیوتر مقوله جدیدی را بنام Call/Contact Center مرکز تماس بوجود آورده است، که نه تنها امکان ارتباط دائمی و همه جانبه مشتریان با سازمانها را فراهم می کند، بلکه ابزاری کامل جهت مدیریت ارتباطات را نیز مهیا می سازد.

Call Center مجموعه ای از روش های ارتباطی و مدیریت ارتباطات (از طریق کانال های گوناگون) را با امکانات کامپیوتری (نظیر کاربردهای نرم افزاری) ادغام کرده و از این طریق ضمن ارتباط دقیق و حساب شده با کاربران و مشتریان یک سازمان، انواع سرویس های ارتباطی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک را برای آنان فراهم و مدیریت می نمایند و در ارائه خدمات شهری و اجتماعی نقش اساسی ایفا می کند.

یک Call Center، شبکه بزرگ و گسترده ای از تجهیزات مخابراتی و کامپیوتری به همراه نرم افزارهای مربوطه می باشد. واسطه های گوناگون نرم افزاری و سخت افزاری در سیستم این امکان را بوجود می آورد که کانال های گوناگون ارتباطی نظیر (SMS،Voice mail ، FAX، تلفن، Email و … ) با هم مجتمع شده و از طریق نرم افزارها، ضمن ایجاد ارتباطات لازم، مدیریت واحدی را بوجود آورنداپراتورها (Agents) از طریق نرم افزارهای موجود بر روی ایستگاه ­های کاری خود می توانند بسیاری از فعالیت ها را بصورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک انجام داده، اطلاعات لازم را در کسری از ثانیه بر روی صفحه نمایش خود مشاهده و برای پاسخگویی به مشتریان خود را مجهز نمایند.

شرکت ژرف پرداز ایرانیان مفتخر است که در تمام مراحل از مشاوره، طراحی و اجرا تا اتمام کار و بهره برداری و پشتیبانی در کنار شما بماند.